» Kalendarium 
» Duchowość 
» Tercjarka 
» Dziennik 
- 1916 - 1918
- 1919 - 1920
- 1921
» Powiedzenia 
» Nowenna 
» Multimedia 
» Beatyfikacja 
» Cierpienie  
Modlitwy

Nasza Orędowniczko ! Niech Twoje ofiarne życie, pełne miłosierdzia głębokiej wiary, będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia trudów życia codziennego i szukania Boga w cierpiących bliźnich. Byśmy umieli oddawać swoje życie przedziwnym Bożym sprawom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa o otrzymanie łask i kanonizację bł. Anieli Salawy

Boże, Ty w osobie Błogosławionej Anieli Salawy dałeś nam przykład prawdziwej wiary i miłości. Umiłowania Chrystusa Ukrzyżowanego i obecnego w Eucharystii oraz troski i szacunku dla bliźnich. Dopomóż nam, abyśmy zrozumieli jej przykład życia, rozpowszechniali go i sami nim żyli. Daj nam łaskę, której oczekujemy i radość nazywania Błogosławionej Anieli Salawy Świętą, która idąc za przykładem Jezusa, ofiarnie służy innym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu…

Litania do bł. Anieli Salawy

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże- zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Bł. Anielo Salawo - módl się za nami.
Siostro świętych Pańskich,
Dobrowolnie obierająca stan służącej,
Głęboko przeniknięta duchem wiary i pobożności,
Wobec przeciwności stanowcza i cicha,
Wyrozumiała dla drugich,
Odpowiedzialna za współpracownice i przyjaciółki,
Cierpliwie znosząca utrudnienia służbą,
Służąca Bogu przez uczciwą pracę,
Rozumiejąca swoją rolę w Kościele,
Głęboko zjednoczona z Bogiem,
Uczestniczko Chrystusowej Ofiary,
Naśladująca Zbawiciela w przebłaganiu za ludzkie zniewagi,
Ofiaro wynagradzająca za grzechy,
Przyjmująca dobrowolnie cierpienia za bliźnich,
Świadomie uczestnicząca w Krzyżu Chrystusowym,
Nosząca w sercu troskę o szerzenie wiary,
Modląca się za misje i misjonarzy,
Składająca ofiary na misje,
Pałająca miłością do Ojczyzny,
Modląca się o wolną i katolicką Polskę,
Opiekująca się rannymi żołnierzami w szpitalach,
Zachęcająca do przyjmowania sakramentów świętych,
Błądzących pouczająca o prawdach wiary.

Módl się za nami Błogosławiona Anielo Salawo.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, w Trójcy Jedyny, Ty powołałeś Błogosławioną  Anielę Salawę, aby służyła Tobie i bliźnim w trudnych okolicznościach ich życia. Wysłuchaj nasze modlitwy, które za jej wstawiennictwem w pokorze Ci przedstawiamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
licznik odwiedzin - 23248894        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS