» Kalendarium 
» Duchowość 
» Tercjarka 
» Dziennik 
- 1916 - 1918
- 1919 - 1920
- 1921
» Powiedzenia 
» Nowenna 
» Multimedia 
» Beatyfikacja 
» Cierpienie 


 
Duchowość
Aniela Salawa od najmłodszych swoich lat odczuwała, że jest powołana do życia doskonalszego. Aby odpowiedzieć temu pięknemu powołaniu przebyła długą drogę pełną trudności i wyrzeczeń aż do momentu, kiedy 15 maja 1912 roku wstępuje do III Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Od tego momentu miłość do Boga w duchu św. Franciszka kształtowała całe jej codzienne życie. Poznając duchowość Biedaczyny z Asyżu pogłębiała swoją zażyłość z Cierpiącym Jezusem. Pomagali jej w tym spowiednicy oraz dobra lektura religijna. Nigdy praktyki religijne nie przeszkadzały jej w wykonywaniu obowiązków służącej. Wiedziała dobrze, że najwyższą powinnością dla niej była służba i właśnie w niej była najgorliwsza. Przede wszystkim służyła Bogu i ludziom. W codziennym życiu w sposób heroiczny praktykowała rady ewangeliczne by dążyć do upragnionej świętości.
Aniela odznaczała się głęboką wiarą, którą wyrażała słowami i czynami i z tego wypływała jej gorliwość w zachowywaniu Bożych przykazań. Odznaczała się również niezachwianą cnotą nadziei. Przeżywała wprawdzie chwile osamotnienia i opuszczenia, jednakże umocnienie i oparcie znalazła w Bogu na modlitwie. Całkowicie oddała się Bogu i w różnych trudnościach czy kłopotach życiowych bezgranicznie Mu ufała. Z miłości ku Bogu rozwijała się w jej duszy miłość ku bliźnim. Często zapominała o sobie by w swoich bliźnich odnaleźć Chrystusa. Pomagała jeńcom podczas I wojny światowej, wspierała chorych w szpitalach i dawała liczne jałmużny potrzebującym.
To piękna duchowa córka św. Franciszka z Asyżu żyjąca jego ideałami.


licznik odwiedzin - 23248892        | mapa strony | © 2005-2010
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS